În urma activității de informare, participanții vor avea o viziune de ansamblu a proiectului, își vor creiona sarcinile pentru o mai buna gestionare a timpului și materialelor. Am realizat acest site pentru a  avea ca rezultat ajustarea și imbunătățirea acțiunilor, în vederea dobândirii progresului și în final a rezultatelor dorite. Comunitatea este  informată constant asupra evoluției proiectului. Cadrele didactice și terapeuții, familiile și comunitatea se vor familiariza cu specificul școlii partenere, vor ințelege necesitatea implementării unor strategii funcționale în demersul educațional – recuperator și a realizării unui design educațional care sa sprijine progresul elevilor. Tinerii vor avea de câștigat prin oportunitatea de a se face vizibili în societate, de a fi înțeleși și susținuti în procesul educațional-terapeutic. Diseminarea proiectului are un caracter pur științific și se adresează în principal instituțiilor și personalului de specialitate

Conferință de presă susținută de managerul Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani