Prin decizia Consiliului de conducere Asociația Go Care România a desemnat 2 persoane astfel:

-Vasile Liviu- coordonator  de proiect

htt-Lionte Ana Maria – responsabil cu comunicarea

Școala Gimnazială Specială Pașcani, prin decizia Consiliului de Administrație, a desemnat  următoarele persoane ca membri în echipa de proiect, voluntari:

– Nedelcu Gabriela- Manager de proiect și expertiză științifică

– Hobincă Mihaela- evaluator al activităților terapeutice

Prin grija școlii partenere s-au asigurat echipele de muncitori care au participat la activitățile de renovare și igienizare a spațiilor, reprezentantul școlii care a asigurat achizițiile de materiale și recepția acestora precum și a celorlalte activități de logistică.

Promotorul a realizat raportările solicitate prin proiect de către Operatorul de Fond și notificările privind unele modificări ale proiectului în limitele acceptate prin regulament.